Pomoc pieniężna na treningi dla firm


Informujemy że w ramach pogramu dotacyjnego „Wielkopolski Fundusz Strukturalny” do zaawansowanego etapu dopuszczono niżej wymienione aplikacje:

 • zbudowanie cyfrowego serwisu zautomatyzowanej analizy finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem postaci ratingu siły finansowej – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie internetowo-mobilnego procesu gromadzenia i przesyłu zasobów teleadresowych – szkolenia z przywództwa
 • Szkolenia Dla Kierowników Regionalnych – szkolenia z zarządzania czasem
 • wypracowanie platformy umożliwiającej realizację kontaktów i procesów B2B pomiędzy CAPITAL a kontrahentami pod nazwą – szkolenia z delegowania
 • stworzenie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie serwisu mojadeskapl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej – szkolenia interpersonalne
 • wypracowanie strategii importowej Agencji Transportowej Makro Service spoo – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych PPUH Regamet poprzez integrację systemów informatycznych – treningi biznesowe
 • zwiększenie potencjału badawczego laboratorium zakładowego Wagonów Świdnica SA – warsztaty z zarządzania projektem
 • AGMAR MIĘDZYNARODOWYM DOSTAWCĄ systemÓW OBUDÓW DLA TELEKOMUNIKACJI,ENERGETYKI,DATA CENTER – warsztaty negocjacyjne
 • B2B dla VMI SCM – biznes multimedialny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych – treningi zamkniete
 • PKWiU: 3002 – Komputery i pozostałe urządzenia do przetwarzania informacji – szkolenia z delegowania
 • Budowa i wyposażenie Centrum IT i Usług Wspólnych Asseco Poland – warsztaty pracownicze
 • – warsztaty menedżerskie
 • Doradztwo importowe szansą poprawy konkurencyjności firmy HAK-HOL na rynkach zagranicznych – szkolenia z przywództwa
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w 2010 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka – treningi handlowe
 • E-integrator jako e-usługa dla firm informatycznych w zakresie – szkolenia sprzedażowe