Symulacje kreatywne – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy poniższe tezy do superwizji końcowej:

  • symulacja zespołowa – „Wątki autiobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza na przykladzie Sonetów Krymskich” i „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur”
  • gra kreatywna – „Stereotyp Polaka kreowany przez obcokrajowca” oraz „Oblicza przemocy we współczesnym thrillerze filmowym”
  • zabawa zespołowa : „Sposoby perswazji wykorzystywane w czasopismach kobiecych” oraz Gry Strategiczne oraz „Charakterystyka postaci wampirycznej w wybranych utworach literackich”
  • zabawa słownikowa – „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy” oraz „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • zabawa biznesowa – „Techniczne możliwości wędrówek śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce. Wielkopolska południowa” oraz „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • symulacja słownikowa – „Obraz współczesnej młodzieży polskiej i japońskiej na podstawie pierwszych filmów” i „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej”
  • symulacja menedżerska – „Polszczyzna w okresie transformacji politycznej 1989-2005. Neologizmy i zapożyczenia w prasie i mediach elektronicznych” i „Współczesny film macedoński. Człowiek wobec historii okrucieństwa wojny”
  • symulacja edukacyjna – „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy” i „Współczesny terroryzm”
  • symulacja biznesowa : „Perswazyjne role obserwowanych stereotypów wizerunkowych w reklamie” i „Społeczność lokalna na drodze do wspólnej Europy”