Gry komunikacyjne – problematyka do egzaminu


Potwierdzamy iż na programie Andragogika i Gry Umiejętnościowe polecamy tu przedstawione zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja kreatywna : „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010” oraz „Proces asymilacji ludności ukraińskiej na terenach Warmii i Mazur po 1947 roku”
  • symulacja zespołowa : „Doping w sporcie” oraz „Myślenie Zachodu i Wschodu na modelu starożytnej Grecji i Chin”
  • gra językowa – „Subkultury młodzieżowe w Gnieźnie ” i Gry Symulacyjne oraz „Aktorki Pedro Amodovara i ich filmowe oblicza w obserwowanych utworach reżysera”
  • symulacja kreatywna – „Polityczne i ideologiczne źródła terroryzmu w Europie Zachodniej” oraz „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu”
  • zabawa kreatywna – „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii” oraz „Chrzest Polski – hipotezy dotyczące miejsca w świetle dawnych i najnowszych badań historycznych”
  • gra komunikacyjna : „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym” i „Walory turystyczne Dalmacji”
  • gra decyzyjna : „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie” oraz „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa”
  • zabawa lingwistyczna – „Obrazy islamu we wspołczesnej Europie – między asymilacją a wykluczeniem” oraz „Feminizm i proza kościelna w dwudziestoleciu międzywojennym”
  • zabawa strategiczna : „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” oraz „Zarządzanie zasobami ludzkimi”