Symulacje szkoleniowe – kierunek prof. dr hab. Bugielski


Gry szkoleniowe – lista na warsztaty:

 • Zabawy Szkoleniowe
 • weryfikacja struktury projektów szkoleniowych i charakterystyki beneficjentów działań menedżerskich i finansowych: 1.1, 1.5, 2.4
 • Gry z zarządzania , dr hab. H. Bendkowski
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Jadwisia spod regli. Opera góralska w 4 aktach
 • Symulacje biznesowe , prof. A. Chudziński
 • Ocena biznesowa jakości i skuteczności wybranych form wsparcia w ramach Działania 4.1 PO KL
 • Ocena biznesowa sprawności i skuteczności realizacji projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VI i VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim
 • Program II Ogólnopolskiego Sympozjum Fotografii Krajoznawczej
 • Przodownik turystyki pieszej, zeszyt 9
 • wysokospecjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców regionu, w tym na obszarach wiejskich oraz w kontekście realizacji celów rozwojowych województwa lubuskiego w zakresie opieki zdrowotnej”
 • Powiatowy Konkurs z okazji „Święta Drzewa”
 • konkurs plastyczny: Plakat reklamujący belgijskie czekoladki
 • Szpital – Fefik (660)
 • Papierowe pieniądze – Ken Follett (1078)
 • Taktyka błędu – Gordon Dickson (1783)
 • Feniks we krwi – Jack Higgins (2078)
 • Szok po przybyciu bogów – Erich von Deniken (2951)
 • Egipski sędzia (tom 2 – Prawo pustyni) – Christian Jacq (3406)
 • Córki księżniczki Sułtany – Jean P. Sasson (4112)
 • Piorun – Igor Cyprjak (4789)
 • Ludzie z gwiazdy Ferriego – Bohdan Petecki (5352)
 • Rozbitki – Józef Bliziński (6414)
 • Archipelag gułag (tom 1) – Aleksander Sołżenicyn (7027)
 • Gry menedżerskie , mgr G. Chmiel