Najnowsze szkolenia dla biznesu

 • e-PERSONEL jako pakiet nowych e-usług profesjonalnego doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Foresight „Sieci Gospodarcze Wielkopolski”-scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę
 • Human Resources Management program (HRMS) – model wspierania konsorcjów Prace systemistyczne i wdrożeniowe – szkolenia firmowe
 • innowacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA – szkolenia sprzedażowe i dodatkowo szkolenia negocjacyjne
 • Integracja procesów informatycznych spółki NOMAX TRADING i jej partnerów w celu automatyzacji realizowanych pomiędzy nimi procesów biznesowych – warsztaty HR
 • Szkolenia Dla Szefów Sprzedaży Na Warmii – treningi z zarządzania czasem i firmowe szkolenia z zarządzania czasem
 • Internet w domu szansą dynamizacji społeczeństwa informacyjnego
 • mobilna koncepcja publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia firmowe
 • internetowy serwis usług turystycznych 3dtraveladvisorcom – szkolenia z kreatywności
 • Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych –
 • milesandpointseu – zbudowanie platformy transakcyjnej przeznaczonej dla uczestników systemów lojalnościowych – treningi z obslugi klienta
 • Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowo-elektrycznych
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z przywództwa
 • Nowy Xpertis, czyli jak zamienić zarządzanie na e-zarządzanie (PKWiU: 5829290 Pakiety pozostałego osystemowania użytkowego) – szkolenia z zarządzania czasem
 • Ochrona patentowa Sposób ciągłego odklejania włókien roślinnych oraz system do ciągłego odklejania włókien roślinnych – treningi z przywództwa
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do bezobsługowego układania opakowań na paletach
 • Paszport do eksportu na rynek niemiecki dla Firmy Budis Sp z oo – etap I – treningi ze stresu
 • Polski olfaktometr – sporządzenie prototypu i wdrożenie do produkcji – warsztaty z konfliktów
 • poznajomoscipl – cyfrowa koncepcja marketingu afiliacyjnego generacji Web30
 • Prace rozwojowe nad procesem zdalnego zarządzania emisją w celu wprowadzenia modernizacyjnej usługi do oferty BIURO RAJ Wasilewski Sp z oo – szkolenia zamkniete
 • Przeprowadzenie prac rozwojowych systemów autopilota, IFR (lotu przy ograniczonej widoczności) oraz przeciwoblodzeniowego w celu znacznego ulepszenia samolotu własnej konstrukcji EM-11 Orka, wraz z wdrożeniem efektów prac do produkcji samolotu – warsztaty ze stresu
 • Rezerwujnet – koncepcja on-line wspierania zarządzania klubem sportowym
 • rozwój importu REBEL sc w oparciu o Plan dynamizacji importu – warsztaty z asertywności
 • unowocześnienie cyfrowych zasobów geoinformacyjnych i ich udostępnienie w ramach Ogólnokrajowego procesu Geoinformacji Naukowej Integrującego Wiedzę GeOdezyjną – OGNIWO
 • wzmocnienie strategii działania działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – szkolenia z kreatywności
 • rozwój działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez BTL Sp z oo
 • rozwój firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z kreatywności
 • unowocześnienie potencjału badawczego laboratorium procedury Laserowych Instytutu Spawalnictwa
 • Stacjonarny Inteligentny program Nadzorowania Korytarzy Roboczych SISNKR – szkolenia z obslugi klienta
 • Supervisor GPS Web Monitoring Service innowacyjna e-usługa w zakresie kontroli tras pojazdów i zarządzania flotą pojazdów
 • Uklad do formowania wloknin metoda elektroprzedzenia – warsztaty z przywództwa
 • Uruchomienie modernizacyjnej linii technologicznej do produkcji ogniw kwasowo-ołowiowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • Warsztat kreatywny online – informatyczne wsparcie procesów kreatywnych
 • Wejście na nowe rynki dzięki rozpoczęciu działalności importowej przez spółkę Energiawir – szkolenia z delegowania
 • Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inzynierskiej i planowania gospodarczego) – warsztaty handlowe
 • wsparcie przygotowania kompleksowego planu rozwoju importu dla EC SYBILTECH Sp z oo
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – treningi pracownicze
 • Wzmocnienie konkurencyjności firmy PEGAZUS poprzez wzmocnienie importu i promocji – warsztaty negocjacyjne
 • zakup i implementacja nowoczesnego modelu B2B szansą na dalszy dynamiczny wzmocnienie strategii działania przedsiębiorstwa SITAG
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego modelu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z komunikacji
 • zagwarantowanie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Mniów – warsztaty interpersonalne}