Koresnpondencyjne kursy z zarządzania

 • Finansowanie kosztów pozyskanieu sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy dla pracowników PARP zaangażowanych we wdrażanie PO IG w 2010 r
 • Foresight priorytetowych, nowoczesnych metodyki na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej
 • Grupa preparatów z tacalcitolem jako substancją aktywną PKWiU – 244213-6000 – szkolenia z przywództwa
 • nowoczesne oprojektowanie dla integratorów efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Profesal (62011) – treningi z zarządzania projektem i otwarte szkolenia z przywództwa
 • nowoczesne, małoinwazyjne metody typu „non – fusion” i „fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka – treningi zamkniete
 • Wykłady ZZL i HR – szkolenia z przywództwa i mentorskie szkolenia z delegowania
 • Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec – etap II
 • mobilna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w procesie telepracy – szkolenia z komunikacji
 • Kapitał na innowacje – treningi z asertywności
 • Komputerowa, automatyczna weryfikacja spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding projekt ( FACS ) –
 • Międzynarodowe Centrum Badań i Leczenia Częściowej Głuchoty – warsztaty z komunikacji
 • Multiaplikacyjny program Komunikacji Buissnesowej – zoptymalizowana jakość interaktywnych relacji biznesowych firmy InterPetro Spz oo
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z komunikacji
 • Nowe reagenty metodyki interferencji RNA o dużym znaczeniu dla medycyny – szkolenia z delegowania
 • Optymalizacja procesów biznesowych w Zakładzie Technicznym KarT poprzez implementację zintegrowanego systemu informatycznego – szkolenia z obslugi klienta
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Plan intensyfikacji importu – szansa na skok technologiczny firmy Perfekt – treningi negocjacyjne
 • PKWiU 722111 – warsztaty z zarządzania projektem
 • Pozyskanie i unowocześnienie nowej metodyki produktu IT i uruchomienie go do sprzedaży w spółce THB
 • Prace rozwojowe nad nowym modelem informatycznym dla obiektów hotelarsko-gastronomicznych oraz wdrożenie ich rezultatów w spółce GiP – warsztaty z asertywności
 • Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych oraz implementacja ich wyników do produkcji w spółce Linter Sp z oo – warsztaty z komunikacji
 • Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych, poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi
 • unowocześnienie importu dla firmy 4Visitors – szkolenia z delegowania
 • skok technologiczny działalności eksportowej firmy Absolut poprzez pozyskanie planu ekspansji importu
 • skok technologiczny działalności importowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – treningi miekkie
 • skok technologiczny e-usług w zakresie edukacji i informacji o technice multimedialnej
 • unowocześnienie firmy SEKWENCJA poprzez opracowanie harmonogramu eksportu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzmocnienie strategii działania Infrastruktury Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki
 • Sprzedaż nart typu twin tip na rynkach zagranicznych kluczem do sukcesu firmy Nord Star – warsztaty pracownicze
 • Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach
 • Ultra Render – zoptymalizowana usługa zdalnego renderowania animacji i pojedynczych obrazów grafiki komputerowej – szkolenia interpersonalne
 • URUCHOMIENIE I INETGRACJA PLATFORMY SERWEROWO-KOMUNIKACYJNEJ TYPU B2B – treningi firmowe
 • Uzyskanie międzynarodowej ochrony własności przemysłowej wynalazku, jakim są solwaty docetaxelu i estrów C2-C3 alkilowych kwasu mrówkowego
 • Wejście firmy VBW Engineering Sp z oo z Gdyni na nowe rynki europejskie – warsztaty z zarządzania projektem
 • WITO- wdrożenie Innowacji Technologicznej Organizacji poprzez implementację nowoczesnej technologii produkcji nowych procesów wentylacyjnych i oczyszczania powietrza – szkolenia z przywództwa
 • Wygodny system zarządzania wydatkami osobistymi
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – warsztaty z zarządzania czasem
 • Wytwarzanie opakowań w pełni biodegradowalnych otrzymywanych z przetwarzania serwatki – szkolenia sprzedażowe
 • Zaplanowanie zbadanie i uruchomienie produkcji fasad antydetonacyjnych przez AL-BUD
 • zakup i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia handlowe
 • pozyskanie usług doradczych celem wejścia przedsiębiorstwa Oponixpl SA na rynek NewConnect – warsztaty z przywództwa}