Szkolenia integracyjne – Ósmy Kongres


Poniżej wymienionym organizatorom konferencji doceniając dziękują w imieniu naszego Zarządu za kilka chwil dedykowanych na życzliwa rekomendację – podpisano: Mauryc Markiewicz, Mateusz Grela, Juliusz Kamieński i Roman Gałuszka

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Wrocławski Panel Mentorów Public Relations Warsztaty Integracyjne w jaskiniach
 • Własność publiczna
 • tematy empiryczne hodowli oraz chowu bydła mięsnego
 • „Rodzinna piecza zastępcza w Polsce a także w wybranych krajach. Lokalne systemy oraz sposoby wprowadzania zmian”
 • Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium team building nr 3 25-27.11.2015 Bytom
 • Ochrona ludności cywilnej we współczesnych konfliktach zbrojnych
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building oraz wyjazd Laboratoryjno-studialny „Feeding the planet, energy for life” – Madiolan EXPO 2015
 • Konferencja na temat postępów w diagnostyce a także leczeniu zakażeń HIV oraz przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby
 • technologie Analizy Danych i Chmurowe w zastosowaniach biznesowych
 • Asymptotyka Układów Dynamicznych
 • Medycyna personalizowana GENOM – ARCHITEKTURA – SZKOŁA – DESIGN, org. m.in..ZEPiID IFP UMCS; Kraków
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building „Kodeks Prawa Kanonicznego w diagnozach młodych naukowców”
 • Interim Management