Gry szkoleniowe – monogram doc. Polański


Ćwiczenia menedżerskie – wykaz na warsztaty:

 • Zabawy Dla Handlowców
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Gry biznesowe , dr H. Choczyński
 • Chrześcijaństwo średniowieczne XI-XV wiek. Z cyklu: Religie Świata
 • Kolo PTTK a Rada Zakładowa
 • Symulacje szkoleniowe , dr F. Białas
 • Na zielonej trawce pod Krakowem
 • Ocena biznesowa programów i projektów szkoleniowych rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Prognoza oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 • Spojrzenia w przesłość
 • Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwów kapitulnych i katedralnych 1440-1500
 • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Janusz Korczak i ja”
 • ABC Chrześcijaństwa – Alfred Cholewiński (1)
 • Czworonożni przyjaciele – rasy, pielęgnacja i hodowla psów – Rino Falappi (659)
 • Międzynarodowe postępowanie cywilne – Tadeusz Ereciński, Jan ciszewski (799)
 • Stan terminalny – Robin Cook (1695)
 • Zabójcza kuracja – Robin Cook (2330)
 • Extensa – Jacek Dukaj (2600)
 • Pasożyty umysłu – Colin Wilson (3390)
 • Życie codzienne warszawskiego getta – Tadeusz Bednarczyk (4485)
 • Podwójna moc drożdży – Kareta Wrocławski (5044)
 • Ręka diabła – Jacek Sobota (5565)
 • Powracająca fala – Bolesław Prus (6216)
 • Dalej są tylko smoki – Krystyna Boglar (7346)
 • Symulacje menedżerskie , prof. C. Bączkowicz