Międzynarodowe warsztaty

 • Europejskie centrum usług wspólnych – inteligentne procesy logistyczne
 • FINGO – Multimedialno-interaktywne środowisko diagnostyczno-terapeutyczne wspomagające minimalizowanie trudności w uczeniu się
 • Fotokatalizatory hybrydowe oparte na glinokrzemianach warstwowych do oczyszczania wody – szkolenia z kreatywności
 • Informatyczne wzmocnienie poprzez integrację i implementacja systemu B2B – warsztaty pracownicze i praktyczne szkolenia z kreatywności
 • INNpuls system – implementacja usługi elektronicznej umożliwiającej zdalne zarządzanie projektami – szkolenia handlowe
 • Unikalne Szkolenia Z Negocjacji – szkolenia z obslugi klienta i bezpłatne szkolenia handlowe
 • Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki
 • cyfrowa platforma publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – treningi negocjacyjne
 • Jobmatchpl – Scoringowa koncepcja rekrutacyjna nowej generacji dla polskiego sektora Małych i Średnich Firm, realizująca wizję dynamizacji firmy Benhauer jako dostawcy organicznie wytwarzanych programów i aplikacji cyfrowych – warsztaty HR
 • Konfigurator iHome –
 • Matryce ultrafioletowych diod laserowych – warsztaty pracownicze
 • Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z zarządzania projektem
 • Nowoczesna obsługa klienta – szkolenia HR
 • OPTIMAL ENERGY portal energetyczny umożliwiający obliczanie zapotrzebowania na energię elektryczną i porównywanie cen poszczególnych dostawców – treningi z zarządzania czasem
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Plan dynamizacji importu (PRE) dla Krynicy Vitamin – szkolenia miekkie
 • Porównywarka cen produktów i usług z branży wnętrzarskiej – szkolenia biznesowe
 • Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo – Żegrze – dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych
 • Proekologiczna metodyka utylizacji metanu z kopalń – szkolenia pracownicze
 • Przyjęcie strategii ekspansji importu szansą na zoptymalizowanie rynków zbytu przedsiębiorstwa LECH Sp z oo – szkolenia sprzedażowe
 • Recykling odpadów PET w innowacyjne, ekologiczne materiały izolacyjne dla budownictwa
 • wzmocnienie strategii działania eksportu prefabrykowanych domów pasywnych i energooszczędnych w Polski Dom 2000 – szkolenia ze stresu
 • wzmocnienie strategii działania importu w Przedsiębiorstwie ARCO poprzez opracowanie strategii
 • skok technologiczny działalności importowej profilu drzewnego Drewgór SWalczak i S-ka SJ – warsztaty z zarządzania projektem
 • skok technologiczny firmy JT Mebel Sp z oo poprzez efektywne wejście na rynki zagraniczne
 • rozwój firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia interpersonalne
 • skok technologiczny potencjału importowego firmy Bacart sp z oo
 • SMT OPTYMALIZACJA – sporządzenie i implementacja innowacyjnego rozwiązania ekonometrycznego optymalizacji kosztów i frachtów w logistyce i transporcie drogowym – treningi handlowe
 • Stymulowanie współpracy B2B poprzez zintegrowanie systemu bazy rejestrów Morizonpl z oprojektowaniem Agentów
 • TRAININGBOT projekt Zarządzania Szkoleniami – @narzędzie dla firm szkoleniowych i menedżerów szkoleń w firmach i instytucjach – szkolenia zamkniete
 • Uruchomienie produkcji słupów strunobetonowych metodą wirowania na bazie form dzielonych – treningi handlowe
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „proces nadciśnieniowego zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem”
 • Wdrażanie harmonogramu dynamizacji importu przez firmę Magam – szkolenia HR
 • Wniosek o dofinansowanie koncepcji ekspansji importu Wytwórni Pianek Poliuretanowych sp z oo – treningi z przywództwa
 • Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – szkolenia z delegowania
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Bresch+ i jej towarów na rynku wschodnim – szkolenia z obslugi klienta
 • zakup i implementacja nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy szybki unowocześnienie przedsiębiorstwa SITAG
 • zakup i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty z przywództwa
 • Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju krajowego sektora spożywczego – treningi interpersonalne}