Symulacje menedżerskie – tematy do pracy dyplomowej


Informujemy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne zaleca się prezentowane na niniejszej liście tezy do pracy dyplomowej:

  • gra kreatywna – „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera” oraz „Rozwój polskiego prawa konstytucyjnego po II wojnie światowej”
  • gra edukacyjna : „Korzystanie z telewizji i internetu jako sposób spędzania wolnego czasu” i „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską”
  • gra menedżerska – „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic” oraz Symulacje i „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja”
  • zabawa słownikowa – „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972” oraz „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych”
  • symulacja słownikowa : „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka” oraz „FC Barcelona jako symbol tożsamości narodowej Katalończyków”
  • gra biznesowa – „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech” oraz „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ”
  • zabawa strategiczna – „Budowanie wizerunku firmy na przykladzie firmy Paroc” oraz „Zjawisko janczerstwa na danych źródłowych z Mehmecka Sokdovicia”
  • symulacja kreatywna – „Kreacja wizerunku polityka” oraz „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989”
  • zabawa menedżerska : „Metody propocji turystycznej regionu na modelu Roztocza Środkowego” i „Współczesny terroryzm”