Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr DXY/79 8 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Szwajcarskiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek debata podczas warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Weryfikacja jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • Ocena wartości wskaźników określanych w Planach Działania dla Priorytetów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie lubuskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja papieru i tektury
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: poddębicki oraz chojnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Cementowo-Wapiennicze „Górażdże” S.A., PT – SB „TRANSBUD-KATOWICE” S.A., Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej „CONNEX SANOK” Sp. z o.o., FIT-MED., „PELMAR” Marek Brzeziński , Telewizja Kablowa TURMAK Sp. z o.o. , 100% s.c., Fabryka Aparatury Rengenowskiej i Urządzeń Medycznych FARUM S.A., Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, MPJ BIURO RACHUNKOWE , PLANIKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZPUE , e-concordia , Olimp Laboratories Sp. z o.o., Euroglas PL Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.