Pomoc pieniężna na kursy z zarządzania


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Lubuski Fundusz Regionalny” do ostatecznego etapu dopuszczono poniższe programy:

 • zbudowanie zdalnej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie międzynarodowej internetowej platformy społecznościowo-transakcyjnej B2B – Extranet BBEU – szkolenia z zarządzania projektem
 • Konferencje Praca Zespołowa – treningi z przywództwa
 • zbudowanie platformy kontaktowej dla rynku informatycznego BORGOpl z wyszukiwarką produktów i usług informatycznych – szkolenia pracownicze
 • stworzenie portalu umożliwiającego zamieszczanie oraz wyszukiwanie ofert turystyczno – wypoczynkowych na Kaszubach – treningi z przywództwa
 • stworzenie serwisu mobilnego Opinnetcom oferującego narzędzia badania produktów i usług – szkolenia miekkie
 • wypracowanie SMSowej platformy informacyjnej RMS (reminding messages model) – treningi ze stresu
 • wzrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych PPUH Regamet poprzez integrację modelów informatycznych – szkolenia z zarządzania projektem
 • modelowe środowisko dla potrzeb diagnostyki konstrukcji kompozytowych – szkolenia z asertywności
 • „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie” – szkolenia z delegowania
 • kontrola procesu sprzedaży pomiędzy FDP a współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez platformę elektroniczną – warsztaty biznesowe
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – warsztaty z obslugi klienta
 • Budowa innowacyjnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz uruchomienie jej do produkcji – szkolenia HR
 • Centrum kompetencji zarządzania własnością intelektualną – IP Hub – treningi z zarządzania czasem
 • Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań (EIT+) – treningi sprzedażowe
 • E-budownictwo i e-architektura – nowe dziedziny e-biznesu powstałe poprzez zaimplementowanie nowoczesnych e-usług – treningi z obslugi klienta
 • e-KalendarzWizyt – innowacyjny system rejestracji pacjentów – treningi miekkie