Symulacje edukacyjne – zalecenia do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się poniższe publikacje do superwizji końcowej:

  • zabawa słownikowa – „Spirytyzm w rozumieniu Artura Conan Doyle’a ” oraz „ETA-od manifestu intelektualistów po działalność terrorystyczną”
  • zabawa strategiczna – „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku” oraz „Wybrane kreacje i osobowości romantyczne”
  • zabawa zespołowa : „Motyw kobiety w baśniach, bajkach i legendach” i Gry Szkoleniowe i „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni”
  • symulacja menedżerska – „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich” i „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających”
  • gra menedżerska – „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce ( na przykladzie województwa wielkopolskiego)” oraz „Mass media i teroryzm”
  • zabawa kreatywna : „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni” oraz „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House””
  • gra biznesowa : „Zachodnioeuropejskie oblicza Wenus jako wyraz współczesnej mozaiki kulturowej” i „Terror stalinowski w latach 1929-1941”
  • gra decyzyjna – „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na danych źródłowych z Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)” oraz „Laserowe teksturowanie powierzchni roboczych części maszyn”
  • gra komunikacyjna – „Dzieje psychiatrii w Wielkopolsce na przykładzie funkcjonowania szpitala Dziekanka w Gnieźnie” i „Analiza serwisów sportowych w WWW i ich wpływ na architekturę informacji w sieci”