Pomoc pieniężna na kursy menedżerskie


Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Zachodniopomorski Fundusz Infrastrukturalny” do formalnego etapu dopuszczono tu wymienione wnioski:

 • wypracowanie zdalnego serwisu zautomatyzowanej analizy finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem postaci ratingu siły finansowej – warsztaty sprzedażowe
 • zbudowanie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – szkolenia pracownicze
 • Konferencje Dla Szefów – szkolenia sprzedażowe
 • – treningi pracownicze
 • stworzenie portalu cyfrowego RentMania umożliwiającego umieszczanie ofert okresowego wynajmu nieruchomości i sprzętu sportowo-turystycznego – treningi z przywództwa
 • wypracowanie prototypu „weryfikacjatora oglądalności TV” oraz jego wdrożenie – treningi miekkie
 • zbudowanie serwisu wycenterpl jako kompleksowa kontrola rynku nieruchomości – szkolenia HR
 • wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie koncepcji intensyfikacji eksportu – treningi z komunikacji
 • wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań planowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • 4VOD – koncepcja agregacji i transmisji materiałów telewizyjnych w sieciach IP – szkolenia z komunikacji
 • kontrola i usprawnienie sprzedaży usług telekomunikacyjnych poprzez zastosowanie platformy typu B2B – treningi z asertywności
 • Badania nad procesem ekstrakcji informacji i uruchomienie otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa i wyposażenie Wielkonarodowego Centrum modułowych technologii w Poznaniu – treningi z asertywności
 • Centrum Badań Przedklinicznych i metodyki (CePT) – treningi z obslugi klienta
 • Dom pasywny dla każdego – badania i unowocześnienie przedsiębiorstwa Domy Silesia – warsztaty z delegowania
 • Działania informacyjne i promocyjne Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) realizowane w ramach 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku – warsztaty z przywództwa
 • interaktywna struktura nauki języków obcych – cyfrowa Szkoła Językowa – warsztaty negocjacyjne