Scenki strategiczne – tematy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Gry Szkoleniowe akceptuje się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra językowa : „Językowy obraz współczesnego wesela polskiego” i „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej”
  • zabawa decyzyjna – „Jacqres Lovis David a antyk i polityka” oraz „Studencka etykieta językowa”
  • symulacja decyzyjna – „Pani Bovary Gustawa Flauberta na tle epoki” oraz Projektowe Gry Decyzyjne i „Kulturowo-językowy obraz kobiety w tekstach piosenek zespolu The Beattes”
  • gra decyzyjna – „Znane i nieznane oblicza wybitnych postaci historycznych. Studium historyczno – kulturowe” oraz „Działalność turystyczna Janusza Kuśmierczyka”
  • symulacja strategiczna : „Problematyka społeczna w listach 72-73 świętego Ambrożego oraz w Relatio Symmachusa ” oraz „Współczesne oblicze feminizmu w Wysokich Obcasach. Sposoby budowania wizerunku kobiety”
  • symulacja lingwistyczna – „Szlak Zamków Krzyżackich” oraz „Mityzacja rzeczywistości w obserwowanych utworach Tadeusza Nowaka”
  • symulacja strategiczna – „Urząd Prezydenta w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej” i „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza”
  • gra słownikowa – „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski” i „Filmowe i teatralne adaptacje powiesci Michała Bułhakowa Mistrz i Małgorzata”
  • zabawa lingwistyczna : „Wizerunek współczesnego kina kung fu. Na modelu filmów z Brucem Lee, Jackiem Chanem i Jetem Li” i „Kuchnia polska a tożsamość Polaków”