Powiadomienie – test – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – egzamin – Kurs CoachówNiniejszym prezentujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Przywództwa:

Celem kandydata w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a następnie przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym projektem jest blog seminaryjny warsztaty z komunikacji z klientem

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA UZUPEŁNIAJĄCO TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Skuteczne public relations czyli jak kontaktować się z mediami i dbać o dobry wizerunek firmy
 • Autoprezentacja – wystąpienia publiczne
 • Efektywny pracownik to efektywna organizacja – trening technik zarządzania sobą w czasie
 • Asertywność – budowanie własnej mocy oraz trening asertywnego sposobu komunikowania się


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYTOCZNIE
 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE CHRZEŚCIJAN „ARKA”
 • WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI
 • POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI
 • STOWARZYSZENIE NAUKOWE COLLEGIUM INVISIBILE
 • FUNDACJA INSTYTUT MYŚLI JÓZEFA TISCHNERA
 • WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OGNIWO
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. ANDRZEJA GÓRNISIEWICZA
 • STOWARZYSZENIE „PALIUM” W LUBINIE
 • FUNDACJA IM. MATKI MAŁGORZTY SZEWCZYK
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE „NASZ DOM” W RACICACH
 • STOWARZYSZENIE HOSPICJUM MARYI KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W KRAKOWIE
 • „FUNDACJA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO KLASTRA SUROWCOWEGO”
 • RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
 • FUNDACJA ODZYSKAĆ RADOŚĆ