Granty Europejskie na kursy zamknięte


Ogłaszamy że w ramach pogramu europejskiego „Opolski Fundusz Infrastrukturalny” do eksperckiego etapu dopuszczono znajdujące się na poniższej liście projekty:

 • wypracowanie internetowej platformy do planowania wnętrz pomieszczeń – warsztaty sprzedażowe
 • stworzenie mobilnego systemu rezerwacji i monitoringu noclegów mKwatermistrz w sieci internetowej w modelu rozproszonym – treningi z komunikacji
 • Szkolenia Z Zarządzania Strategicznego – szkolenia ze stresu
 • stworzenie platformy elektronicznej o charakterze usługowo-społecznościowym służącej do gromadzenia, analizowania oraz wymiany informacji dotyczących sympatyków europejskich klubów piłkarskich – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie portalu umożliwiającego automatyczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie prototypu, a następnie implementacja do produkcji Detektora wykrywającego wycinkę drzew w lasach, wraz z możliwością wysyłania informacji o nielegalnej wycince do Służb Nadzoru Lasów – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie serwisu wwwcorobimynet – nowego wymiaru informacji turystycznej – treningi z asertywności
 • progres innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację systemów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – szkolenia z asertywności
 • zoptymalizowane Laboratoria Zrównoważonych technologii Eksploatacji – warsztaty interpersonalne
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – treningi negocjacyjne
 • Badania i wdrożenie nowoczesnych metod leczenia starczowzroczności, astygmatyzmu, stożka rogówki – warsztaty z przywództwa
 • Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki, nr PKWiU 722112-0000 – szkolenia zamkniete
 • Budowa i produkcja nowoczesnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji PKWiU 2433 – szkolenia z przywództwa
 • Budowy i wyposażenia nowoczesnego centrum recyklingu odpadów organicznych w celu wdrożenia nowoczesnych produktów nawozowych – szkolenia ze stresu
 • Daily Net e-learning – innowacyjna usługa multimedialnych kursów językowych on-line – treningi z delegowania
 • E-Biuro Rachunkowe – platforma wspierająca pozyskiwanie i generowanie informacji finansowej i zarządczej – szkolenia z zarządzania czasem
 • interaktywna platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – warsztaty zamkniete