Zawiadomienie – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Ogłoszenie – egzamin – Kurs CoachówZ dniem dzisiejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Zarządzania:

Celem kandydata w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj problemów.

Wiodącym projektem jest program spotkania inspiracyjne z porozumiewania się

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Techniki finalizacji i pokonywania obiekcji w sprzedaży
 • Akademia zwinnych menedżerów projektu
 • Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się
 • Przywództwo w organizacji – przywództwo przez integrację oraz zarządzanie


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 165
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM UZDOLNIONYM „WSZECHNICA”
 • STOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB NARCIARSKI „ZRYW”
 • „FUNDACJA SERCE SERCU”
 • „FUNDACJA LICEUM I GIMNAZJUM SIÓSTR NAZARETANEK”
 • FUNDACJA „SOLIDARNI STALOWEJ WOLI”
 • FUNDACJA TOTO ANIMO
 • CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE
 • STOWARZYSZENIE „NASZA TRÓJKA”
 • STOWARZYSZENIE AMAZONEK „EWA”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GMINY KOCZAŁA
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK
 • STOWARZYSZENIE „ARTEO”