Ćwiczenia z zarządzania – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne zalecamy następujące tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra językowa : „Terroryzm bliskowschodni. Geneza, etapy konfliktu implikacje” i „Atrakcyjność turystyczna Estonii”
  • gra strategiczna – „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie” oraz „Lew Tołstoj i Polska”
  • zabawa zespołowa – „Pojęcie dzihadu.Zjawiska dzihadu we współczesnym islamie. Źródła doktrynalne i cele polityczne” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
  • symulacja menedżerska : „Problem postpamięci we współczesnych komiksach o Holokauście” oraz „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972”
  • symulacja biznesowa – „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs” i „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym”
  • zabawa słownikowa : „Obraz bogini w mitologii greckiej” oraz „Bohaterowie bajek w bułgarskim i ukraińskim folklorze”
  • symulacja decyzyjna : „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza” oraz „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na przykładzie wybranych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna”
  • gra komunikacyjna – „Atrakcyjność turystyczna powiatu kraśnickiego” oraz „Chwyty perswazyjne stosowane w handlu”
  • symulacja kreatywna : „Polska i Europa w eseistyce Czesława Miłosza” i „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej”