Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem programu nr YGR/69 2 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Program debata podczas seminarium zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Spotkania team building w Jurze
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Tarnów oraz tczewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Urszula Giza-Kulig F.H.U. „GABII”, Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej „Budostal-4” S.A. , tierspol, Aparatura Pomiarowa Janusz Woldański, Spółdzielnia Dolsat , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie , BUDIS , e-idea , FUTURE NET , MPL Verbum Spółka z ograniczoną odpowiedzialniościa, REGIS , WebRiser Sp. z o.o., COBI , WEKTOR Marek Gąsiorowski, P.U.H. „POLMOT” Węgrzynowski Paweł

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.