Dofinansowanie na szkolenia biznesowe


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Łódzki Program Edukacyjny” do trzeciego etapu dopuszczono tu wymienione granty:

 • zbudowanie cyfrowej platformy e-learningowo-rekrutacyjnej – szkolenia miekkie
 • wypracowanie Multimedialnej Platformy Szkoleniowej Open Horizon – warsztaty z kreatywności
 • Konferencje Z Zarządzania Sprzedażą W Kielcach – szkolenia z delegowania
 • – szkolenia z komunikacji
 • stworzenie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – szkolenia z konfliktów
 • stworzenie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego projektowania domu – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie, innowacyjnej procesowo, zautomatyzowanej e-usługi fakturowania dla przedsiębiorstw z terenu kraju – treningi firmowe
 • wzrost konkurencyjności RM GASTRO sp z oo poprzez uruchomienie kompleksowego modelu informatycznego B2B – szkolenia z komunikacji
 • zoptymalizowanie potencjału modernizacyjnego i konkurencyjnego Alfa process Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych – warsztaty interpersonalne
 • Akademicki Inkubator Innowacyjności – warsztaty miekkie
 • certyfikacja współpracy pomiędzy Elektro Puls i partnerami poprzez platformę elektroniczną – treningi z kreatywności
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – warsztaty sprzedażowe
 • Biznes dla biznesu – budowa platformy współpracy między inwestorami prywatnymi i pomysłowymi przedsiębiorcami – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa nowego przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjną technologię konstrukcji form – warsztaty z zarządzania czasem
 • Dynamiczna identyfikacja neuronowa źródłem innowacji w zastosowaniu do odnawialnych źródeł energii – szkolenia interpersonalne
 • E-coach – wirtualny trener wspierający Twój rozwój osobisty – warsztaty z komunikacji
 • Ekspansja eksportowa Speednet Spółki z oo na rynek fiński – szkolenia biznesowe