Informacja – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Ogłoszenie – egzamin – Kurs InstruktorskiW tym miejscu publikujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Instruktorów Sprzedaży:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla tej jednostki warsztatu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Głównym projektem jest moduł szkolenia ze sprzedaży

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Efektywne prowadzenie zebrań oraz inne narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej
 • wstęp do rozwiązywania problemów
 • Automotywacja i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.
 • Coachingowy styl zarządzania zespołem – narzędzia dla menadżera


  ZESTAWIENIE STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I POTRZEBUJĄCYM OPIEKI „SENIOR”
 • STOWARZYSZENIE „SERCE ZA UŚMIECH” PRZY ELBLĄSKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W ELBLĄGU
 • NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA
 • SULĘCIŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROMYK”
 • FUNDACJA OPIEKI NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI POMOCY „OGNISKO DOMOWE”
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
 • „POMÓŻMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM”
 • FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU KARDIOLOGII „KARDIOLOGIA BYDGOSTIENSIS”
 • FUNDACJA „BARDZIEJ BYĆ”
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA
 • DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
 • STOWARZYSZENIE „HALLELU JAH”
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW „SPOSÓB NA ŻYCIE” W MUSZYNIE
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ROZWOJU UROLOGII JELENIOGÓRSKIEJ „UROVITA” PRZY ODDZIALE UROLOGICZNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W JELENIEJ GÓRZE