Gry strategiczne – zagadnienia do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy że na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Umiejętnościowe proponuje się poniższe książki do egzaminu:

  • gra decyzyjna – „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia” oraz „Dramat życia obozowego w ocenianych utworach literackich”
  • zabawa kreatywna – „Życie u boku Adolfa Hiltera – protektorki, muzy i kochanki dyktatora XX wieku” i „Filmowym szlakiem po Lombardii”
  • zabawa komunikacyjna – „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” oraz Systemowe Gry Szkoleniowe i „Wizerunek współczesnego kina kung fu. Na studium przypadku filmów z Brucem Lee, Jackiem Chanem i Jetem Li”
  • gra strategiczna – „Recepcja antyku na przykładzie komiksów Asteriks i Obeliks” oraz „Jacqres Lovis David a antyk i polityka”
  • zabawa edukacyjna : „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur” oraz „”Ustąpcie wy, muzy, gdy mnie ból mój topi…” Staropolska pezja metafizyczna, przemiana poetyki i retoryki na przełomie XVI i XVII wieku”
  • zabawa słownikowa – „Źródła roztoczańskie jako obiekty turystyczno-krajobrazowe” i „Ich bin, Gott sie Dank, Berlinerin. Historia Niemiec na tle biografów Marleny Dietrich”
  • gra biznesowa : „Obraz społeczeństwa polskiego na podstawie „Dzienników” Witolda Gombrowicza” i „Pojęcie sprawiedliwości”
  • zabawa decyzyjna : „Smok w politeistycznych mitologiach Europy” oraz „Teatr Wojciech Bogusławskiego wobec współczesnych wydarzeń politycznych. Na modelu współczesnych wydarzeń politycznych. Na danych źródłowych z wybranych premier drugiej dyrekcji warszawskiej”
  • gra strategiczna – „Wizerunek kobiety w reklamie prasowej” i „Oblicza sieci – manipulacja w internecie”