Treningi team building – zaproszeni absolwenci

Wszystkim niżej wymienionym bardzo składamy wyrazy wdzięczności (oraz przyznajemy opisane niżej upominki) za zaangażowanie na uzupełnienie kwestionariusza, który stworzyli nasi mentorzy Segiusz Kot, Barabasz Sztwiertnia, Władysław Kapuściak i Jaromir Furman w czasie seminarium Małopolskie Inscenizacyjne Zabawy Team Building

  • Marian Spyra, Projektant mody, Sejny, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? opracowanie i wdrożenie strategii naprawczej” lub zabawę i grę integracyjną i wydawnictwo „Gabi i Uwe”
  • Cezary Rutowicz, Syndyk, Kaliska, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „Komunikacja interpersonalna z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (gra szkoleniowa)” lub wyjazd integracyjny a dodatkowo publikację „Gospodarka Polski 1990-2011, t. 1”
  • Atanazy Śmiarowski, Inżynier mechanizacji rolnictwa, Jarosław, przyznajemy rabat na kurs dofinansowany „sposoby na usprawnienie przepływu informacji” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie oraz książkę „Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa”
  • Benedykt Fister, Dermatolog, Skaryszew, przesyłamy bezpłatny voucher na wykład „Kierowanie zespołem – warsztaty menedżerskie” lub wybraną naszą grę szkoleniową a dodatkowo książkę „Ekonometria 34”
  • Cecyliusz Królikowski, Konserwator budynków, Kalwaria Zebrzydowska, wygrywa bilet na panel moderowany „Relacje z pracownikami” lub zabawę i grę integracyjną a także publikację „Ekspert Budowlany 5/2013”
  • Ariel Jastrzębski, Metaloplastyk, Ozorków, wygrywa bilet na program e-learning „trening budowania pewności siebie w oparciu o mocne strony” lub imprezę i zabawę team building oraz książkę „Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką”
  • Grzegorz Karaś, Żołnierz zawodowy , Marianowo, wygrywa bilet na panel moderowany „kierowanie ryzykiem. ryzyko w projekcie” lub spotkanie firmowe a dodatkowo publikację „Stosunki rodzinne i małżeńskie w spółce z o.o. bez tajemnic”