Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr IJPC/91 3 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie spotkania obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Ocena efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Poznaniu
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zielonogórski oraz m. Siemianowice Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „BŁYSK”, Zakłady Elektrod Węglowych S.A., Fabryka Automatyki Chłodniczej „FACH” S.A., ASTERIAS sp. z o.o., „STANSAT” mgr inż. Stanisław Grzesik, Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT Sp. z o.o. , ANP GAMES Sp. z o.o., Elita , Kolporter Info , Marabut Sp. z o.o. , Solveco sp. z o.o., Zakład Robót Sanitarnych „Sanator-Bis” s.c. Bożena Głuchowska, Robert Głuchowski, LUKULLUS Spółka komandytowa, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, ”SWAL” TOMASZ ŻEBROWSKI

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.