Symulacje szkoleniowe – założenia do pracy dyplomowej


Ogłaszamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Eksperymentalne proponuje się nizej wymienione zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • gra edukacyjna : „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej” i „Od realizmu magicznego do realizmu miejskiego. Swoista walka pokolenia na danych źródłowych z postaw i literatury Gabriela Garcii Marqueza oraz Jorge’Franca”
  • zabawa językowa – „Budowa i historia Układu Słonecznego” oraz „Projekt wycieczki pieszej po Beskidzie Żywieckim”
  • zabawa słownikowa – „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie” oraz Logistyczne Symulacje Menedżerskie i „Media jako czwarta władza”
  • symulacja edukacyjna – „Atrakcyjność turystyczna Puszczy Knyszyńskiej” oraz „Detekcja stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • gra decyzyjna : „Istota reklamy audiowizualnej na modelu dostępnych kampanii reklamowych” i „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim”
  • gra edukacyjna – „Dialog towarzyski ludzi młodych XXI wieku” i „Środki perswazji w materiałach reklamowych banków”
  • zabawa lingwistyczna – „Wpływ katastrofy smoleńskiej na stosunki polsko-rosyjskie” i „Komunikacje w związku partnerskim”
  • symulacja strategiczna : „”Na ziemi syberyjskiej… ” (Wątek łagrowy w literaturze XX wieku” i „Polityka kulturalna i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na przykładzie powiatu poznańskiego”
  • gra zespołowa – „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu” oraz „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na studium przypadku wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”