Oceny – trenerzy z innowacyjności – Ośrodek Doradztwa

Baza dopuszczonych do kolejnej rundy wniosków w programie subwencji Francuskiego Grantu Rozwojowego:

  • 7/S/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, twórcza implementacja innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii., SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano subsydia na gry szkoleniowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje Homo Creatore .
  • 8/A/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Komercjalizacja innowacyjnych silników i pomp hydraulicznych drogą do zwiększenia konkurencyjności firmy na arenie międzynarodowej., STOSOWANIE MASZYN TADEUSZ SZWAJCA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie House of Skills
  • D5/L/ZACHODNIOPOMORSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie z wykorzystaniem metody pultruzji produkcji innowacyjnych materiałów kompozytowych FRP w postaci prętów siatek i szkieletów zbrojeniowych FRP celem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa i wzrostu jego konkurencyjności na rynku globalnym, ANKRA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji przyznano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Wojciech Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Homo Creatore
  • B0/J/DOLNOŚLĄSKIE-, unowocześnienie do produkcji innowacyjnych kształtowników zimnogiętych, NARLOCH KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE 'POL-PROFIL’, Dla tego aplikacji zaakceptowano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Batko. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji GFKM
  • 3/F/DOLNOŚLĄSKIE-, Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wielopoziomowe usprawnienie zasadniczych zmian w procesie produkcji wyrobów kulistych, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE”YABRA” SA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Akademia przygoda
  • CA4/S/MAZOWIECKIE-, Zwiększenie konkurencyjności firmy przez stworzenie innowacyjnego narzędzia do obsługi hoteli i gastronomii., WEB PREMIUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Szymon Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Avenhansen
  • GH2/E/MAZOWIECKIE-, unowocześnienie przez przedsiębiorstwo elastycznej i kompletnej technologii obróbki części maszyn celem wprowadzenia innowacyjnych procesów i produktów. , KŁOSEK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „PIOMET”, Dla tego zgłoszenia przyznano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Certes
  • 3/L/ŚLĄSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej usługi wspomaganego komputerowo projektowania i kosztorysowania sieci teleinformatycznych, CUBEINFO SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Dla tego projektu przyznano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w fundacji Profess