Scenki menedżerskie – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na kursie Andragogika i Gry Integracyjne rekomenduje się poniższe zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • gra lingwistyczna – „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na modelu dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)” oraz „Renesansowa koncepcja człowieka na danych źródłowych z Trenów Jana Kochanowskiego”
  • gra decyzyjna – „Średniowieczne dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce” i „Rola folkloru w życiu człowieka i społeczeństwa na studium przypadku Rosji”
  • gra menedżerska : „Rozwój polskich portali prasowych w latach 2000-2007 (na przykladzie ocenianych tytułów)” oraz Symulacje oraz „Feminizm w TVN Style”
  • symulacja zespołowa : „Reklama i public relations na modelu działalności sieci Hoteli Pietrak” i „Promocja marki Toyota za pośrednictwem internetu”
  • symulacja decyzyjna – „Medialny obraz tragedii pod Smoleńskiem 10.04.2010” i „Społeczeństwo informacyjne? Wizja świetlanej przyszłości czy droga do aprobacji kontaktów międzyludzkich”
  • gra menedżerska – „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” i „Edukacyjny potencjał Świętokrzyskiego Parku Narodowego”
  • symulacja słownikowa – „Granice wspołczesnego tabu” oraz „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych”
  • zabawa lingwistyczna : „Perswazyjne role dostępnych stereotypów wizerunkowych w reklamie” oraz „Częstość i intensywność cyklonów tropikalnych w Azji Połuidniowo-Wschodniej na tle ostatniego dwudziestolecia 1992-2011”
  • gra menedżerska : „Komunikacja psychiki, ducha i materii. Oblicza naszej duchowości i transgresje kulturowe wspołczesnej Europy” i „Rola mężczyzny w religiach Europy Południowo-Wschodniej”