Środki Unijne na warsztaty zamknięte


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Śląski Fundusz Pomocowy” do trzeciego etapu zaakceptowano następujące wnioski:

 • stworzenie mobilnej platformy technologicznego wyboru posiłków przez przedsiębiorstwo Aprowizacja Sp z oo – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie komplementarnego mobilnego serwisu rodzinnego opartego o innowacyjne e-usługi – warsztaty z konfliktów
 • Szkolenia Sprzedażowe w Krakowie – szkolenia sprzedażowe
 • stworzenie platformy zdalnej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących innowacyjne systemy – szkolenia z komunikacji
 • zbudowanie portalu hotelarskiego z e-rezerwacją – szkolenia z asertywności
 • stworzenie serwisu elektronicznego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie procesów wynagrodzeń pracowniczych – treningi z obslugi klienta
 • stworzenie, modernizacyjnej procesowo, zautomatyzowanej e-usługi fakturowania dla przedsiębiorstw z terenu kraju – szkolenia z komunikacji
 • progres konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – szkolenia z konfliktów
 • zoptymalizowanie poziomu eksportu firmy INTER-WIDEX na rynki wschodnie i unijne – Etap I – szkolenia z komunikacji
 • 44TMS -proces zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników za pomocą e-usług świadczonych w modelu SaaS – treningi interpersonalne
 • Badania i implementacja substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – szkolenia sprzedażowe
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad implementacjam energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – szkolenia biznesowe
 • Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi – szkolenia miekkie
 • Budowa platformy teleinformatycznej współpracujących przedsiębiorstw: SEZAM, ELSTOP, ELZA – szkolenia interpersonalne
 • nowoczesnych urządzeń mobilnych wykorzystujących wspracie hardwareowe – szkolenia z asertywności
 • E-budownictwo i e-architektura – nowe dziedziny e-biznesu powstałe poprzez wprowadzenie innowacyjnych e-usług – treningi z komunikacji
 • interaktywny model wspierania obsługi serwisowej i gwarancyjnej (Service Desk) – szkolenia pracownicze