Decyzje – szkolenia z komunikacji – Consulting Partners

Baza przesłanych aplikacji w ramach grantów Amerykańskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • D6/C/DOLNOŚLĄSKIE-, Uruchomienie produkcji innowacyjnych farb proszkowych termoutwardzalnych o krótkim czasie i niskiej temperaturze utwardzania, cechujących się doskonałymi właściwościami fizycznymi , PULVERIT POLSKA SP Z O.O., . Dla tego aplikacji zatwierdzono subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie IBD Business School
  • AG7/A/KUJAWSKO POMORSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii produkcji wielowarstwowych etykiet samoprzylepnych z opcją chipów RFID., MARCO , Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry biznesowe. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje trener personal skills.
  • 6/X/ŁÓDZKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy., OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Herra. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie House of Skills
  • C5/U/PODKARPACKIE-, wzmocnienie konkurencyjności Justprint Sp. z o.o. poprzez kompleksowe przygotowanie innowacyjnego systemu workflow zintegrowanego z systemem e-commerce webprint oraz zakup innowacyjnych środków trwałych umożliwiających wprowadzenie nowych produktów poligraficznych na rynek europejski, JUSTPRINT SA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Mindlab
  • 8/Y/MAZOWIECKIE-, Zakup innowacyjnego mikroskopu okulistycznego jako element zastosowania w nowoczesnej chirurgii okulistycznej w przedsiębiorstwie SC Pharma Sp z o.o, SC PHARMA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zatwierdzono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Mateusz Tymochowicz. Zalecane w spółce Instytut Rozwoju Biznesu
  • C5/M/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, ” podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J. poprzez zakup mobilnej stacji fotogrametrycznej wraz z bezzałogowymi systemami lotniczymi,oprogramowaniem oraz jednostką sterującą” , Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Spółka Jawna, Dla tego wniosku przyznano finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Batko. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Mindlab
  • CD8/Z/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wprowadzenie innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej świadczonej za pomocą systemu do analizy sposobów poruszania się przez osoby indywidualne po miejscowościach i galeriach handlowych oraz identyfikacji optymalnych lokalizacji dla punktów usługowych i handlowych, TRADELOGIC SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Kudła. Zalecane szkolenia w instytucie Mindlab
  • 8/D/ŚLĄSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacji w przedsiębiorstwie szklarskim z wykorzystaniem innowacyjnych maszyn technologicznych., DKGLASS KŁOSEK DAMIAN, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce House of Skills