Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr WNB/75 6 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Harmonogram debata podczas konferencji obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Ocena stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Jurze
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • na lata 2007-2013″
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa tytoniu
 • Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brodnicki oraz sokólski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Tłuszczowe „OLMEX” w Katowicach Sp. z o.o., Fabryka Firanek „WISAN” S.A., Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Usługi Asenizacyjne i Transport s.c. Kamińscy, „REFLEX” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe , „Infide” Marcin Kraska, ATS Tour Sp. z o.o , Contenta Consulting, Sylwia Tałach, GEPES sp. z o.o., Marta Śluborska – Inwitacje.pl, SYGNITY , Ziemowit Ekiert Acuarius Consulting, Lakma Strefa , PROGRA Jolanta Herburtowska, Gabinet Weterynaryjny SUPERVET

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.