Ogłoszenie – test – Kurs Instruktorski

Zawiadomienie – zadania końcowe – Szkolenie Dla TrenerówW tym miejscu publikujemy aktualne zadania testowe dla kursantów „Akademia Wykładowców Przywództwa:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych członków jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a następnie przeprowadzenie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia jest blog seminaryjny teoretyczne szkolenia innowacyjne

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Miedzy nami biznesmenami
 • Sztuka zarządzania emocjami
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie
 • Ewaluacja szkoleń – narzędzia oceny efektywności szkoleń


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE „OSTROWIANIE DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI”
 • POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
 • KLUB SPORTOWY „ENERGETYK”
 • FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI INTEGRACYJNYCH
 • FUNDACJA „PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI”
 • STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ BONA FIDES
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY PIAST W STOPNICY
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WITNICY
 • FUNDACJA „POMÓŻMY MARZENIOM”
 • STOWARZYSZENIE GDYNIA SOS
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „PRZYSTAŃ”
 • „FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT”
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • STOWARZYSZENIE NIEPOKONANI
 • STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SANOKU