Gry menedżerskie – materiały do pracy magisterskiej


Informujemy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Doświadczalne proponuje się nizej wymienione problemy do zaliczenia:

  • gra kreatywna : „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej” oraz „Przyczyny wypadków narciarskich na terenie Bieszczadzkiej Grupy GOPR w latach 2004/2005-2008/2009”
  • gra lingwistyczna : „Dwie twarze Oskara Schindlera” i „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010”
  • gra lingwistyczna : „Cybarprzestrzeń jako zjawisko kulturowe” i Naukowe Symulacje Menedżerskie oraz „Świete drogi Europy”
  • symulacja kreatywna : „Zjawisko janczerstwa na studium przypadku Mehmecka Sokdovicia” oraz „Tyranie w Grecji”
  • symulacja komunikacyjna : „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej” oraz „Obraz Holocaustu w kinie europejskim”
  • symulacja decyzyjna : „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza” i „Zbrodnia i śledztwo w dreszczowcach Thomasa Harrisa”
  • zabawa decyzyjna – „Angielsko-bułgarskie paralele w zakresie terminologii komputerowej i internetowej” i „Komunikacja wsród spostowców. Na danych źródłowych z grupy maratończyków”
  • symulacja zespołowa : „Media jako czwarta władza” oraz „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii”
  • zabawa lingwistyczna : „Promocja kultury bałkańskiej w internecie w języku angielskim” i „Obraz polityczki w publistyce tygodnika „Polityka” w latach 2008-2010”