Decyzje – firmy szkoleniowe z zarządzania – Consulting Partners

Zestawienie zgłoszonych aplikacji w programie subwencji Francuskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • C3/D/PODKARPACKIE-, podniesienie konkurencyjności spółki w wyniku wprowadzenia na rynek nowych, innowacyjnych produktów , KOLSATPOL SA, . Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Mindlab
  • 1/G/KUJAWSKO POMORSKIE-, automatyczna reorganizacja innowacyjnej formy zabiegu implementacji przeszczepów biologicznych metodą suchej artroskopii., SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA BGL SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • D6/K/PODKARPACKIE-, unowocześnienie innowacyjnego śrubunku NEW., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Instal-Art” Spółka jawna Stanisław Rudzki, Wojciech Rudzki, Alicja Rudzka, Janusz Gajewski, Alicja Gajewska, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Batko. Zalecane szkolenia w instytucie Certes
  • 3/P/PODLASKIE-, Stworzenie innowacyjnego systemu efektywnego i ekonomicznego zarządzania flotą baterii trakcyjnych w oparciu o bezprzewodowy monitoring baterii oraz urządzenia do kompleksowej analizy doraźnej baterii trakcyjnej, BATEKO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Grzesiak. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 3/E/MAZOWIECKIE-, Rozwój zaplecza produkcyjnego oraz konstrukcyjno-projektowego celem wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych chwytaków próżniowych., „HDS SERWIS SPÓŁKA CYWILNA”, Dla tego wniosku zaakceptowano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Avenhansen
  • B9/Y/DOLNOŚLĄSKIE-, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wielopoziomowe usprawnienie innowacji produktowej w zakresie wykonywania dużych pudeł klapowych i przekładek., HMB ZAKŁAD MECHANICZNY MGR INŻ. HENRYK BARZYCKI, Dla tego projektu przyznano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Nęcki. Zalecane w instytucie Progress project
  • 0/L/LUBELSKIE-, wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci indywidualnie modyfikowanego ubioru do prac w zimnym środowisku będącego wynikiem projektu wynalazczego z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym., PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI S.C. Adam Małachowski, Danuta Małachowska, Dla tego projektu przyznano subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Marek Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji ODiTK
  • 7/A/MAZOWIECKIE-, wzrost konkurencyjności firmy Unigreg Energia Sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu na rynek nowej nieoferowanej przez konkurencję usługi opartej na zakupie i wdrożeniu innowacyjnego mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy xkVA, Unigreg Energia Sp. z o.o., Dla tego aplikacji przyznano finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • –CG5/T/KUJAWSKO POMORSKIE-, poprawa konkurencyjności firmy Leon Witas Spółka Jawna poprzez przystosowanie do potrzeb innowacji produktowej nieznanej i niestosowanej dotychczas. , LEON WITAS SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Kudła. Zalecane szkolenia w fundacji Homo Creatore