Spotkania integracyjne – wylosowani pracownicy

Wszystkim niżej wymienionym gorąco składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przyznajemy wymienione poniżej podarunki) za włożony wysiłek na wypełnienie naszej ankiety, który przeprowadzali nasi doradcy Cecylian Brodawski, Achacjusz Koczorek, Jarosław Celej i Dobiesław Gawłowski na wyjeździe Malarskie Zabawy Team Building

  • Artur , Kasjer bankowy, Rzeszów, zdobywa wejściówkę na moduł coachingowy „Etyka w innowacyjnej korporacji” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a dodatkowo publikację „Ekonometria 3(37)”
  • Rafał Jacek, Lekarz , Wronki, przyznajemy darmowy wstęp na moduł coachingowy „Zarządzanie: motywowanie podległego zespołu.” lub imprezę i zabawę team building a ponadto książkę „Instytucje gospodarki rynkowej”
  • Cezar Łukaszczyk, Realizator dźwięku, Jarosław, wygrywa bilet na warsztat zamknięty „Konsorcja, partnerstwa i koalicje – efektywna kooperacja w ramach wielu podmiotów” lub imprezę i zabawę team building a także publikację „Biblioteki w literaturze polskiej”
  • Maksymilian Koziak, Inżynier geotechnik, Barcin, zapraszamy gratisowo na moduł coachingowy „Normowanie czasu pracy – wspomaganie komputerowe” lub zabawę i grę integracyjną a dodatkowo książkę „Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela”
  • Kasper Bednarek, Psycholog kliniczny, Jasienica, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „doskonalenie umiejętności liderskich – reguły i zasady kierowania zespołami” lub zabawę i grę integracyjną plus wydawnictwo „Ruch narodowy w Polsce postkomunistycznej”
  • Emanuel Kaja, Metrolog , Brochów, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „tworzenie relacji z otoczeniem” lub szkolenie integracyjne oraz publikację „Ucieczki z Sybiru”
  • Emilian Faber, Laborant weterynaryjny , Miedźno, zdobywa wejściówkę na program e-learning „kształtowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym i mediami” lub zabawę i grę integracyjną i publikację „ABC reumatologii”