Scenki strategiczne – tematy do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na programie Trening Interpersonalny i Gry Eksperymentalne akceptuje się poniższe książki do pracy dyplomowej:

  • zabawa komunikacyjna – „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na studium przypadku dzieł Ojców Pustyni” i „Turystyka jako środek dialogu pomiędzy krajami wschodu i zachodu na danych źródłowych z Powiatu Gnieźnieńskiego”
  • gra słownikowa : „Recepcja antyku na przykładzie komiksów Asteriks i Obeliks” i „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Detekcja porównawcza”
  • gra kreatywna : „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej” i Inżynierskie Gry Negocjacyjne i „Śląski regionalizm w przekazie medialnym”
  • gra zespołowa : „Erotyzm w powieści Manueli Gretkowskiej” oraz „Kobieta w islamie z punktu widzenia i ocen religii chrześcijańskiej”
  • symulacja zespołowa – „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich” i „Ochrona praw dziecka ”
  • symulacja kreatywna : „Okultyzm w dostępnych religiach świata. Zagadnienie historyczno-kulturowe” oraz „Stereotyp Szwecji i Szweda w najnowszej literaturze polskiej”
  • zabawa kreatywna – „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989” i „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich”
  • symulacja decyzyjna : „Sport w mediach. Relacje z zawodów sportowych” i „Duszpasterstwo Wojska Polskiego”
  • gra językowa : „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki” oraz „Serwis „Nasza-Klasa” a komunikacja w Internecie”