Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Nieobecność pracowników z powodu chorób jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz należy mu się dodatkowo za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu wypłaca je firma, a potem ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w działania tego typu niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne szkolenia i warsztaty związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy przy tym projekcie będą mogli skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, które pozwolą zbadać skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Tym sposobem będzie można zainicjować właściwe działania naprawcze, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki zapobiegające występowaniu zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Szacuje się, że ponad połowa lekarskich zwolnień jest rezultatem problemów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na rozmaitych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje powiększające się kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może przyczyną poważnych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki zakończyć się nawet może ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie są nawet świadomi, jak niepożądane skutki może dla nich nieść życie w nieustannym stresie. Rezultaty tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa liczba zwolnień chorobowych oraz wypadków.