Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Opuszczanie pracy z powodu chorób stanowi poważny problem zarówno dla pracodawców, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie będzie wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za ten okres wynagrodzenie. Do określonej ilości dni będzie je wypłacał właściciel firmy, a później taki obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w takie działania angażuje się też często PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest przeciwdziałanie negatywnym negatywnym skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano specjalistyczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy w ramach tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z szeregu narzędzi, jakie pozwolą zbadać zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem można będzie rozpocząć odpowiednie działania naprawcze, a także wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z bardzo często występujących przyczyn chorób pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa lekarskich zwolnień jest skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale również i osobistej. Często powoduje narastające kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia stać się może powodem poważnych dolegliwości. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, jak negatywne skutki dla nich może nieść stresujące życie. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa liczba wypadków i zwolnień chorobowych.