Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz lepsza sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najniższy od 1991 roku poziom. W październiku miało wartość 8,2 procenta, a spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością sytuacja tego typu występuje w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat pracownicy są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak taka sytuacja pojawia się ostatnio w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja może być bardzo korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, lecz również dla całości gospodarki, którą może napędzić wzrost wypłat. Dodatkowo coraz większe znaczenie mają różne benefity, którymi pracownicy są kuszeni. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, prywatną opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, trendy w naszym kraju są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost poziomu bezrobocia. Jak pokazują światowe dane w 2017 roku ogólna ilość ludzi bez stałej pracy może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom licznych osób, postęp technologiczny i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła usłyszeć już można od dwustu lat, a w dalszym ciągu mimo stosowania dużej liczby urządzeń i maszyn ludzie nadal są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie będą powodowały znikanie niektórych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.