Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie miesiące to poprawiająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku bieżącego roku wyniosło 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Na pewno sytuacja tego typu występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz dość podobna sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Sytuacja tego typu będzie bardzo korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz i dla gospodarki, jaką może rozruszać odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, którymi motywuje się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można sportowe karty, opiekę zdrowotną czy pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co interesujące, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w roku 2017 ogólna liczba osób nie mających stałego zatrudnienia osiągnąć nawet poziom powyżej dwustu milionów. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Pomimo tez licznych osób, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a w dalszym ciągu mimo stosowania dużej liczby najróżniejszych maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne technologie mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo dynamicznie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie obawiać się zmian.