Scenki strategiczne – wytyczne do zaliczenia


Informujemy iż na programie Andragogika i Symulacje Integracyjne akceptuje się następujące książki do pracy dyplomowej:

  • gra komunikacyjna : „Bułgarzy w ocenie własnej i w oczach Polsków” oraz „Znane i nieznane oblicza wybitnych postaci historycznych. Studium historyczno – kulturowe”
  • gra językowa – „Reinterpretacje homeryckiego mitu o Odysie w „Penelopiadzie” Margaret Atwood” oraz „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia”
  • symulacja edukacyjna – „Holocaust jako temat twórczości polskich reżyserów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem utworów Andrzeja Wajdy” i Językowe Symulacje Szkoleniowe i „Kulturowo-językowy obraz kobiety w tekstach piosenek zespolu The Beattes”
  • gra biznesowa : „Prawosławie na Dalekim Wschodzie” i „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej”
  • zabawa strategiczna – „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego” oraz „Cywilizacja śmierci – kulturowe uwarunkowania zachowań proekologicznych”
  • gra menedżerska – „Klasztory prawosławne w Polsce” oraz „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.”
  • symulacja zespołowa : „Rozumienie podstawowych pojęć religijnych: religia, sekta, Bóg, wiara, kościół/Kościół ” i „Charakterystyka postaci żywego trupa w literaturze grozy z okresu gotyku”
  • zabawa kreatywna – „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli” i „Wizerunek wampira w sztuce filmowej na studium przypadku postaci Drakuli stworzonej przez Brama Stokera”
  • zabawa strategiczna – „Miejsca walk polskich żołnierzy na zachodzie jako obiekty turystyki kulturowej:Arhem Driel – „O jeden most za daleko”” oraz „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim”