Decyzje – firmy szkoleniowe z przywództwa – Ośrodek Doradztwa

Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej projektów w programie subwencji Islandziego Grantu Przedsebiorczości:

  • –E4/I/MAŁOPOLSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej technologii, sposobem na poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa, ERMAX Magdalena Kozik, Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje team building. Zalecane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje mówca i pisarz Mateusz Grzesiak .
  • B7/Z/LUBELSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacyjnej techniki precyzyjnego diagnozowania i obrazowania w obrębie twarzoczaszki., INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BUBIŁEK-BOGACZ, Dla tego projektu przyznano finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Kudła. Zalecane w instytucie Brainstorm
  • H7/C/LUBUSKIE-, Innowacyjny weterynarz, czy wzrost konkurencyjności firmy Magdalena Trzaska Gabinet Weterynaryjny Pędzący Kocurek, MAGDALENA TRZASKA GABINET WETERYNARYJNY PĘDZĄCY KOCUREK, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Piotr Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Profess
  • A8/Z/MAZOWIECKIE-, Wytwarzanie i komercjalizacja innowacyjnych rolek termicznych z materiału odpadowego w krótkich seriach., „ESTEL” SPÓŁKA CYWILNA PIOTR KULKA, ANDRZEJ MICHELIS, Dla tego wniosku zatwierdzono subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w firmie Schenk Institute
  • 3/T/POMORSKIE-, Stawiamy na innowację, czyli ekonomizacja instalacji oczyszczania wody oraz odtłuszczania i trawienia elementów metalowych i aluminiowych na terenie zakładu ECOLAK Sp. z o.o., Wieszowa, CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO ECOLAK SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku ogłoszono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie Akademia przygoda
  • –8/K/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, wdrożenie innowacji procesowej w zakresie metody hydrodynamicznej do czyszczenia i cięcia konstrukcji stalowych wyposażenia kompleksów ścianowych i chodnikowych oraz konstrukcji obudowy szybów, sposobem na rozwój firmy i wzmocnienie jej konkurencyjności., TECH-TRADING SP Z O.O., Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Avenhansen
  • AC7/M/ZACHODNIOPOMORSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacyjnej technologii iMachining do projektowania i zarządzania procesami obróbki metali wraz z zastosowaniem termokurczliwego stanowiska systemu mocowań., SILMA TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Progress project