Opinie – firmy szkoleniowe z zarządzania – Instytut Rozwoju Kierowniczego

Ranking zgłoszonych projektów w ramach dofinansowań Szwajcarskiego Grantu Akademickiego:

  • 5/Z/PODLASKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej metody diagnostyki i terapii choroby cywilizacyjnej sposobem na wzmocnienie konkurencyjności spółki, „FUNDACJA PROVENTUS” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, . Dla tego projektu zaakceptowano dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Kudła. Zalecane w spółce Schenk Institute
  • D7/W/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, kompleksowe przygotowanie i komercjalizacja innowacyjnego procesu kompleksowego mycia pojazdów samochodowych, w tym pojazdów użytkowych i specjalnych., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FERGOPOL Paweł Kowalczyk, Dla tego projektu przyznano dofinansowanie na gry team building. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Marek Skała.
  • E9/T/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Innowacyjne szalunki inspiracją dla twórców przestrzeni urbanistycznych przyszłości, PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA NOWOCZESNYCH ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH „PIONART” GRZEGORZ SZTOBRYN, Dla tego wniosku przyznano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • ED0/O/PODKARPACKIE-, Utworzenie nowoczesnej linii diagnostyki oraz naprawy układów wtryskowych wraz ze stworzeniem internetowej bazy danych przeprowadzonych napraw w firmie sposobem na skoordynowane uruchomienie innowacji o charakterze produktowym i nietechnologicznym na skalę światową., INTER-TURBO SPÓŁKA CYWILNA MAREK JASIOK, BŁAŻEJ MICHALIK, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano finansowanie na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Kudła. Zalecane szkolenia w agencji Avenhansen
  • 4/A/KUJAWSKO POMORSKIE-, Implementacja najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych środkiem do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym., KRYSTYNA SKWARA Z. P. H.”M U N D U R II”, Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie ODiTK
  • C4/W/PODLASKIE-, wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i nietechnologicznej w firmie., MECHANIKA MASZYN WITOLD HABDAS, Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji ODiTK
  • 2/L/KUJAWSKO POMORSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej linii technologicznej do mieszania i konfekcjonowania miałów oraz eko groszków., ECO – ENERGIA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dofinansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Skała. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • 8/M/LUBUSKIE-, Innowacje kluczem do sukcesu, czyli wielopoziomowe usprawnienie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów protetyki dentystycznej z zastosowaniem pięcioosiowego centrum frezarskiego CNC, MEDEOR-DENT, PRACOWNIA PROTETYCZNA KAZIMIERA LIDUK, Dla tego zgłoszenia ogłoszono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Santorski. Zalecane w fundacji Brainstorm