Scenki edukacyjne – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne akceptuje się tu przedstawione zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja słownikowa – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” oraz „”Ziemia Obiecana” powieść Władysława Stanisława Reymonta i ekranizacji Andrzeja Wajdy”
  • zabawa słownikowa : „Komunikacja w związku partnerskim” oraz „Kulturowe oraz komunikacyjne czynniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podstawowe problemy”
  • gra komunikacyjna – „Wątki chrystianistyczne w twórczości Fiodora Dostojewskiego na podstawie”Biesów” i „Braci Karamazow”” i Symulacje Biznesowe i „Oczami mężczyzny i kobiety – „Odyseja” Homera i „Penelopiada” Nargaret Atwood”
  • zabawa edukacyjna – „Duszpasterstwo Wojska Polskiego” i „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008”
  • symulacja zespołowa – „Wirtualny dyskurs polityczny na studium przypadku dostępnych blogów politycznych” i „Oferta wycieczki po obiektach kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie”
  • gra komunikacyjna : „W syberyjskim piekle studium człowieka” oraz „Poetyka kina socrealistycznego na danych źródłowych z filmów „Dom na Pustkowiu” Jana Rybkowskiego i „Piątka z ulicy Barskiej” Aleksandra Forda”
  • symulacja zespołowa : „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” i „Filmowym szlakiem po Lombardii”
  • zabawa komunikacyjna : „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na przykładach)” oraz „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku”
  • zabawa kreatywna : „Autoprezentacja użytkowników portalu społecznościowego Facebook, na przykładzie dwunastu obserwowanych tablic” oraz „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie”