Ogłoszenie – zaliczenie – Szkoła Dla Trenerów

Informacja – test – Szkoła TrenerówZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Akademia Coachów Przywództwa:

Celem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie zorganizowanie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z wymienionych tutaj tematów.

Głównym etapem egzaminu jest moduł szkolenie z komunikacji

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Badanie satysfakcji klientów sposobem na poprawę jakości produktów i usług
 • Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? opracowanie i wdrożenie strategii naprawczej
 • Narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej, w tym efektywne prowadzenie spotkań, zebrań
 • Przewodzenie zespołom jako sztuka wydobywania tego co najlepsze z zespołów poprzez motywowanie i inspirowanie


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • GDAŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 132 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
 • STOWARZYSZENIE KOBIET Z PROBLEMEM ONKOLOGICZNYM ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 • CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „SAMORZĄDNI” W CHOJNICACH
 • BRZESKIE TOWARZYSTWO PIŁKARSKIE „STAL BRZEG”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JULIANA LUBIENIECKIEGO W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
 • ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE
 • „TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC”
 • FUNDACJA „RODZICE SZKOLE”
 • FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. EDMUNDA KŁOPOTOWSKIEGO
 • MOTOCROSS TEAM RAPACZ KLUB-MTR-OSIELEC
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • „STOWARZYSZENIE DOBROCIN WIEŚ XXI WIEKU”
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ŚWIT” PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SZAFLARACH