Gry edukacyjne – problematyka do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Integracyjne zalecamy następujące książki do egzaminu:

  • zabawa lingwistyczna : „Obraz pomarańczowej rewolucji w społeczeństwie polskim” i „Rozwój sztuki filmowej w „złotej erze” filmu niemieckiego na przykladzie filmu Roberta Wiene „Gabinet doktora Caligari” ”
  • gra strategiczna – „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)” i „Zróżnicowanie w podejściu do zdrowia w zaleźności od religii na przykladzie chrześcijanstwa i islamu”
  • zabawa decyzyjna – „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” oraz Symulacje i „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim”
  • gra strategiczna : „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej” oraz „Bohater wyalienowany. Analiza na podstawie ocenianych filmów”
  • symulacja biznesowa – „Zbrodniarze wojenni byłej Jugosławii” i „Etos człowieka w kontekście przemian ustrojowo gospodarczych Polski na podstawie filmu „Edi” Piotra Trzskalskiego”
  • gra decyzyjna – „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym” i „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ”
  • symulacja lingwistyczna : „Życie i twórczość Borysa Pasternaka” oraz „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na danych źródłowych z twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego”
  • symulacja lingwistyczna : „Warunki klimatyczne Islandii” oraz „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku”
  • zabawa kreatywna : „Reklama jako narzędzie manipulacji próba krytycznego spojrzenia na społeczeństwo poprzez pryzmat filmu czeskiego” i „Fotometeory i ich charakterystyka”