Granty Europejskie na warsztaty HR


Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Lubuski Program Infrastrukturalny” do eksperckiego etapu dopuszczono następujące aplikacje:

 • wypracowanie elektronicznego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – warsztaty menedżerskie
 • stworzenie mobilnych e-usług lokalizacji i promocji oraz zbiorczych dostaw w branży turystycznej – warsztaty z konfliktów
 • Treningi Z Zarządzania Projektami w Warszawie – warsztaty z delegowania
 • zbudowanie platformy Eskulap24 do zarządzania zintegrowanymi danymi medycznymi przez placówki ochrony zdrowia i pacjentów – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu samochodowych gier on-line – szkolenia pracownicze
 • wypracowanie serwisu OniOna w ramach portalu edukacyjnego – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie specjalistycznego portalu enBook – bazy wiedzy o energetyce i energii odnawialnej – szkolenia z konfliktów
 • przyrost konkurencyjności firmy POLMARCO dzięki wykorzystaniu wzornictwa użytkowego – warsztaty z asertywności
 • zoptymalizowanie konkurencyjności i promocji marki Zebu na rynkach zagranicznych – szkolenia interpersonalne
 • Adadio – zintegrowana platforma B2B wspomagająca zarządzanie sprzedażą powierzchni reklamowej w sieciach multipartnerskich – szkolenia z zarządzania projektem
 • Badania i komercjalizacja nowoczesnego produktu – treningi z kreatywności
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – warsztaty zamkniete
 • – nowoczesny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi – treningi z konfliktów
 • Centrum nauk Biologiczno Chemicznych UW – kampus ochota(CENT III) – treningi biznesowe
 • Dywersyfikacja działalności firmy Pol-Tex Methane Sp z oo w oparciu o innowacyjną technologię do – szkolenia biznesowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowoczesnych usług inżynieryjno-montażowych – warsztaty z konfliktów
 • eHQ – wypracowanie innowacyjnej platformy komunikacji elektronicznej typu B2B dla dystrybutora urządzeń fitness – szkolenia firmowe