Pomoc pieniężna na szkolenia dla firm


Kursanci ze współpracujących z nami stale organizacji zgłosili wnioski o dotacje i współpracując z naszymi konsultantami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Wielkopolski Program Edukacyjny” na wyjazdowe Szkolenia Z Planowania Strategicznego pomoc nabywają następujące projekty:

 • Projekt Szkolenia Specjalistów w spółce ZUT PSS
 • Warsztaty Szkoleniowe z budowania biznesu potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS procesu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.
 • „zagwarantowanie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom północnej części województwa śląskiego”
 • innowacyjna procedura wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • innowacyjny pomysł + inwestor zewnętrzny = SUKCES
 • bezzałogowego.
 • 35.11.Z)
 • sporządzenie i uruchomienie do produkcji nowoczesnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • opracowanie i wdrożenie wzorów w spółce INTER-PLAST
 • sporządzenie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej
 • opracowanie oraz implementacja nowych i zmodyfikowanych wyrobów do systemu implantologicznego Osteoplant
 • platforma B2B automatyzująca procesy biznesowe pomiędzy PPUH GOBOX S.J. a jego partnerami biznesowymi.
 • system MULTISOFT – Samoadaptacyjny Silos z Sensorycznym Softwareowym Cyklem Multiplikacji.
 • opracowanie, wdrożenie i świadczenie e-usług polegających na zdalnym dostępie do systemu wsparcia procesów windykacji
 • system informatyczny B2B do obsługi współpracy serwisowej i automatyzacji przetwarzania zgłoszeń klientów
 • procedura implementacji do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego.
 • utworzenie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego
 • opracowanie Wirtualnego Doradcy Podróży
 • wdrożenie harmonogramu ekspansji importu w przedsiębiorstwie systemics-Pab Sp. z o.o.
 • implementacja systemu informatycznego klasy B2B.
 • uruchomienie zintegrowanego modelu Informatycznego typu B2B w firmie CEMTEL Arkadiusz Brzostek i u jego partnerów
 • stworzenie nowoczesnego oprojektowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • wypracowanie mobilnego systemu wspierającego beneficjentów w prowadzeniu i zarządzaniu systemami dofinansowanymi ze środków UE.
 • stworzenie internetowego portalu pracy z ofertami pracy z krajów niemieckojęzycznych
 • stworzenie internetowego serwisu wspierającego zarządzanie projektami grupowymi.

  Tagi: szkolenia menedżerskie, szkolenie pracowników