Literatura dla słuchaczy zajęć – gry


Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację treningów i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie opublikowanych na tej stronie opracowań na szkolenie Symulacje Biznesowe.
Przypominamy przy tym, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera artykuły wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Kształcenie Kompetencji Menedżerskich w Nowoczesnej Organizacji, Tadeusz Kowalski
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Dudeń
 • Podstawy analizy o gospodarce RP
 • Projektowanie sieci wodociągowych
 • Sprzedaż i dostawa w obrocie uspołecznionym
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Technika impulsowa
 • Elementy elektromagnetyzmu
 • Termodynamika
 • Uwaga Wybuch BHP
 • Statystyka dla wyższych zawansowanych studiów
 • Napęd elektryczny w pytaniach i odpowiedziach
 • Geografia ekonomiczna świata
 • Styczniki energoelektryczne
 • Pzegląd biochemii
 • Pracownicy nie przystosowani w społecznym środowisku pracy
 • Metodyka usprawnień organizacyjnych
 • Słownik polsko-portugalski
 • Spawalnicze wykresy przemiany austenitu CTPc-3
 • Odprowadzanie ciepła z przyrządów półprzewodnikowych
 • Podstawy konstrukcji maszyn t.1
 • Emerytury i renty.Wybór przepisów.
 • Operator żurawia
 • Geografia fizyczna Polski
 • 1000 splotów na drutach i szydełkiem
 • Organizacja systemu informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie
 • Encyklopedia.Webster”s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Languae
 • Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych
 • Prawo o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości
 • Mały słownik techniczny angielsko-polski polsko-angielski
 • Kronika XX wieku
 • Elementy informatyki dla szkół średnich.Cz.I. Wyd.I.
 • Koprocesor artmetyczny 8087. Podręczny katalog elektronika. Wyd.I. 101str.,20str.
 • Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw 261str,20cm.
 • Podstawy konstrukcji maszyn. T. 4.
 • Podręcznik pierwszej pomocy Wyd.I 287 str., 20 cm
 • Komputer doskonały Konfiguracja optymalizacja PC Wyd I 297s 24cm
 • Literatura polska 376 str., 30 cm
 • Badania rynkowe i marketingowe 283 str., 20 cm
 • Symulacje integracyjne – fundamenty praktyczne
 • Słownik ekologiczny polsko-angielski 512 str., 21 cm
 • Chemia organiczna cz 2 Wyd.III 452 str., 24 cm
 • Metrologia elektryczna Wyd.IV 471 str., 24 cm
 • Słownik tematyczny języka angielskiego 427 23cm
 • Access 2 dla Windows krok po kroku w.polska 309 str., 24 cm
 • Historia powszechna wiek XVIII Wyd.V 743 str,24 cm
 • Powszechna historia państwa i prawa Wyd.VIII 560 str,24 cm
 • Elektryczność i magnetyzm w technice 433 str,24 cm
 • Programowanie w Windows + dyskietka 225 str, 24 cm
 • Skrawanie i narzędzia – podręcznik dla technikum Wyd.XV 543 str, 24 cm
 • Etyka w biznesie
 • Procesy membranowe 361 str, 24 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.1
 • Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm
 • Word 97 – szybki kurs 165 str, 24 cm
 • Szkolny słownik historyczny 397 str, 21 cm
 • Zadania z olimpiad matematycznych z całego świata 230 str, 24 cm
 • Uniwersalny słownik ortograficzny języka rosyjskiego ponad 100 000 wyrazów 414s 24cm
 • Repetytorium z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 551s 24cm
 • Websters third new international dictionary and seven language dictionaryVolume 1,A-G
 • Zarządzanie. Praktyka i praktyka wyd. 5 zm. 791s 23cm
 • Gospodarka Polski w XX wieku. 390s 20cm
 • WWW Bezpieczeństwo i handel 448 str. 24 cm
 • Rachunkowość przez spółki giełdowe a ujawnienie informacji 196 str, 24 cm