Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z finalizacją programu nr KIJA/26 9 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Plan dyskusja podczas panelu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Wpływ funduszy unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 (za pomocą modelu EUImpactMod)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja instrumentów muzycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Transport lotniczy towarów
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bolesławiecki oraz ostrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL S.A., Jaworskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena w Jaworze” S.A., Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A., Zakład Budowlany MiM s.c. Władysław Mroszczak, Michał Mroszczak, Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej ALEKSANDER-SAT , KTV S.C. Piotr Chmielewski, Bernarda Chmielewska , ATTIC , Firma Handlowo Usługowa HARAKIRI Magdalena Olek, JASKULSKI RYSZARD AROMATY; PHU JAR, MEDIA DISTRIBUTED , SOLAGRO Sp. z o.o., TENIQO Spółka z zograniczoną odpowiedzialnością, Globgranit II Marek Sadek, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Dorota Półtorak, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Olsztynie

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.